Gjennom skumring og demring er ein omslynga av farga ljos, ljos som er i forandring og som speglar mot eit ellipseforma hol i taket som går rett ut mot kvelds- eller morgonhimmelen. Samspelet mellom LED-ljos og naturleg ljos påverkar vår persepsjon av himmelen.

James Turrell har no laga 82 unikt utforma skyspace-installasjonar på verdsbasis. Nokre er sjølvstendige bygg, medan andre er integrert i eksisterande arkitektur.

Hardanger Skyspace er Turrell sin nordlegaste permanente skyspace-installasjon.

Klikk på aktuell dato for å sjå opningstider.

Gjennom året vil opningstidene variere utifrå tida som dannar skumring og demring. Hardanger Skyspace held ope i skumringa på onsdagar og laurdagar - og andre dagar etter avtale.
Hugs å tinga billett på førehand.

Oppmøte ved Skyspace.