OPNINGSTIDER HARDANGER SKYSPACE

Finn opningstid for din aktuelle dato her (tilgjengelege datoar viser med utheva skrift)


Soloppgang/solnedgangvisningar
Klikk på lenkja over for tidspunkt og billettbestilling. 

Opningstidene til Hardanger Skyspace følgjer sola sin syklus og vil difor vere noko ulik frå dag til dag.  
Om sommaren vil daggry inntreffa tidleg, medan skumringa vil koma seint. 
Vinterstid vil det vera motsett; med sein daggry og tidleg skumring.

Kring 40 min. før soloppgang/solnedgang - og 60 min. etter, får du den fulle opplevinga i Hardanger Skyspace.
Tidene vil variera med årstidene - nøyaktige tider finn du i her - (klikk Bestill nå og aktuell dato for info).


Private visningar: Visningar utanom dei oppsette tidspunkta er også tilgjengelege for grupper
- ta kontakt med Kabuso for førespurnad. Merk eigen pris for dette.  

Bestill No!

 


Inngang i bygget
 på dagtid - ved henvending til resepsjonen i Kabuso (reservasjon ikkje naudsynt).
For deg som har løyst ordinær Kabuso-billett (kr 90,-/55,-/born u. 16 år gratis) er det høve til å sjå Hardanger Skyspace i Kabuso si opningstid.
NB! Merk at ved desse visningane er lysprogrammet ikkje aktivt.